24 satni daljinski nadzor sustava

Ovo su lokacije unutar Hrvatske s kojih vršimo nadzor opreme te sve parametre sustava
Prijava kvara